Zaloguj się

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

21 sierpnia 20140

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości (UoR) z 14 lipca 2014 r. wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia…

Więcej...

Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

29 lipca 20140

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym przedstawiony w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (UoR) tj. obowiązującym dla jednostek…

Więcej...

Składanie do KRS sprawozdań spółek rozpoczynających działalność

29 lipca 20140

Rozpoczęcie działalności przez spółkę w trakcie roku obrotowego wiąże się z tym, że jej pierwsze sprawozdanie finansowe nie będzie obejmowało…

Więcej...

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS i urzędzie skarbowym

29 lipca 20140

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) jej kierownik (np. zarząd albo wspólnicy w zależności od formy prawnej działalności) jest zobowiązany…

Więcej...

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie

28 lipca 20140

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy…

Więcej...