Zaloguj się

Monthly Archives: Lipiec 2014

VAT 2014 Obowiązek podatkowy

31 lipca 20140

Szkolenie e-learningowe prezentujące zmiany w zasadach ustalania obowiązku podatkowego w VAT, jakie nastąpiły od 1 stycznia 2014 r. Od 1…

Więcej...

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

31 lipca 20140

Szkolenie e-learningowe kompleksowo przedstawiające międzynarodowy standard rachunkowości MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Zawiera szczegółowe omówienie regulacji standardu oraz liczne przykłady…

Więcej...

Wyrok TK w sprawie nieodpłatnych świadczeń

29 lipca 20140

8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane…

Więcej...

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji

29 lipca 20140

Na skutek nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., w stosunku do wielu czynności opodatkowanych…

Więcej...

Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

29 lipca 20140

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym przedstawiony w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (UoR) tj. obowiązującym dla jednostek…

Więcej...

Składanie do KRS sprawozdań spółek rozpoczynających działalność

29 lipca 20140

Rozpoczęcie działalności przez spółkę w trakcie roku obrotowego wiąże się z tym, że jej pierwsze sprawozdanie finansowe nie będzie obejmowało…

Więcej...

Skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS i urzędzie skarbowym

29 lipca 20140

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) jej kierownik (np. zarząd albo wspólnicy w zależności od formy prawnej działalności) jest zobowiązany…

Więcej...

Skutki niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie

28 lipca 20140

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy…

Więcej...