Zaloguj się

  • Home  /
  • Aktualności   /
  • Składanie do KRS sprawozdań spółek rozpoczynających działalność

Składanie do KRS sprawozdań spółek rozpoczynających działalność

Rozpoczęcie działalności przez spółkę w trakcie roku obrotowego wiąże się z tym, że jej pierwsze sprawozdanie finansowe nie będzie obejmowało całego roku obrotowego.

Kwestia ta była ostatnio przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt: III CZP 15/14), ponieważ tego typu sprawozdania finansowe były często odrzucane przez sądy rejestrowe. Sądy rejestrowe przyjmowały, iż sprawozdania za okresy krótsze niż pełny rok kalendarzowy nie mają statusu rocznych sprawozdań finansowych, ale tylko takie podlegają złożeniu do KRS.

Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli w sytuacji, gdy spółka rozpoczyna działalność w pierwszej połowie roku obrotowego, składa ona do KRS sprawozdanie obejmujące okresy od rozpoczęcia działalności do końca roku obrotowego.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż spółki rozpoczynające działalność w drugiej połowie roku obrotowego mają prawo połączyć księgi tego roku z księgami roku następnego, a co za tym idzie sporządzić pierwsze sprawozdanie finansowe dopiero po upływie kolejnego roku obrotowego.

public_relations

Artykuły powiązane

Napisz komentarz