Zaloguj się

TESTY Ustawa o rachunkowości
T
e
s
t
y

TESTY Ustawa o rachunkowości

8 sierpnia 2014

Są to testy z ustawy o rachunkowości pozwalające na wybór zestawu pytań z banku liczącego łącznie 100 pytań. Zestawy pytań

Mega TEST Ustawa o rachunkowości
T
e
s
t
y

Mega TEST Ustawa o rachunkowości

8 sierpnia 2014

Kompleksowy test umożliwiający sprawdzenie znajomości przepisów ustawy o rachunkowości. Zapewne okaże się on pomocny wszystkim osobom zdającym egzaminy z rachunkowości

VAT 2014 Samochody i wydatki eksploatacyjne
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

VAT 2014 Samochody i wydatki eksploatacyjne

8 sierpnia 2014

Szkolenie e-learningowe dotyczące odliczania podatku VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych. Jeśli chcesz sprawdzić, czy prawidłowo stosujesz zmienione przepisy

VAT 2014 Odliczanie VAT naliczonego
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

VAT 2014 Odliczanie VAT naliczonego

6 sierpnia 2014

Szkolenie e-learningowe prezentujące ogólne zasady odliczania VAT naliczonego po zmianach jakie nastąpiły od 1 stycznia 2014 r. Od tego momentu

VAT 2014 Podstawa opodatkowania
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

VAT 2014 Podstawa opodatkowania

5 sierpnia 2014

Szkolenie e-learningowe prezentujące zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT po zmianach jakie nastąpiły od 1 stycznia 2014 r. Od tego momentu

VAT 2014 Zasady wystawiania faktur i inne zmiany
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

VAT 2014 Zasady wystawiania faktur i inne zmiany

1 sierpnia 2014

Szkolenie e-learningowe prezentujące zasady i terminy wystawiania faktur po zmianach jakie nastąpiły od 1 stycznia 2014 r. Od tego momentu

VAT 2014 Obowiązek podatkowy
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

VAT 2014 Obowiązek podatkowy

31 lipca 2014

Szkolenie e-learningowe prezentujące zmiany w zasadach ustalania obowiązku podatkowego w VAT, jakie nastąpiły od 1 stycznia 2014 r. Od 1

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
E
-
s
z
k
o
l
e
n
i
a

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych

31 lipca 2014

Szkolenie e-learningowe kompleksowo przedstawiające międzynarodowy standard rachunkowości MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Zawiera szczegółowe omówienie regulacji standardu oraz liczne przykłady

RACHUNKOWOŚĆ

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości (UoR) z 14 lipca 2014 r. wejdzie w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 21 sierpnia 2014 r. Wprowadza ona nową kategorię podmiotów – jednostki mikro – dla których przewiduje uproszczenia głównie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych począwszy od sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014. […]

Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym przedstawiony w Załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości (UoR) tj. obowiązującym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, nie zawiera szczegółowych zasad w odniesieniu do prezentacji instrumentów finansowych. Zasady takie zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad […]

PODATKI

Konkursy jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Dlaczego konkurs może stanowić narzędzie optymalizacyjne ? Konkursy mogą stanowić narzędzie optymalizacji podatkowej ze względu na to, iż pozwalają m. in. zmniejszyć wysokość lub wyeliminować konieczność opodatkowania nagrody po stronie osób je otrzymujących. Działania marketingowe często wiążą się z zamiarem…

Imprezy integracyjne dla pracowników

Kwestia opodatkowania imprez integracyjnych dla pracowników rodziła do tej pory wiele sporów związanych m. in.  z ich opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie pracowników. Organy podatkowe często uznawały, że już sama możliwość wzięcia udziału w takiej imprezie przez…